ny1

בקרת איכות

בקרת איכות קפדנית כדי לוודא שפרטי המוצר תמיד בסדר

דוח איכות "כפפה דקה" לפני משלוח

לאחר הייצור, הכפפות נשלחות למעבדת הבדיקה ואז מבוצעת בדיקת איכות כוללת על מנת דוגמה כדי להבטיח שהן מגיעות לתקן הנדרש.

לאחר אישורן, הכפפות משוחררות לבדיקות האיכות הסופיות לפני האריזה, ובשלב זה נבדקת דגימה לגבי תקלות עובי, חוזק מתיחה, חורים ונקודות תורפה.

כל כפפות שנכשלות ממוינות מחדש באופן ידני כאשר רק כפפות מוסמכות נבחרות ביד לאריזה.

איכות לרגע האחרון: דוח איכות "FINE GLOVE", עיין בהסמכות "FINE GLOVE"

בקרת איכות לפרטי פרטים

FINE GLOVE הינה חברה מוסמכת ISO. בקרת איכות מובנית בכל שלב בתהליך הייצור של FINE GLOVE. החל ממבחר חומרי הגלם ועד למוצר המוגמר היוצא, אנו מקפידים על מפרט הלקוח בכדי להבטיח כי האיכות תישמר ותישמר בכל שלב.